Controller

Nieuwe zoekopdracht? | Online solliciteren?

Bedrijfsinformatie

  • TNO Holding 
  • Utrecht 

Omschrijving

Als Controller acteer je vanuit je financiële verantwoordelijkheid. Je begeleidt je projectleiders bij het uitvoeren van hun projecten binnen de kaders van inhoud, tijd en geld zoals deze benoemd zijn in het contract tussen de opdrachtgever en TNO, oftewel het financieel beheer van hun projecten. Daarnaast draag je als controller bij aan het verbeteren of efficiënter laten verlopen van het primaire proces en ondersteun je het management van onze thema's in het besturen en bijsturen van de organisatie op met name financieel gebied In voorkomende gevallen participeer je in TNO-brede projecten. Hiërarchisch val je onder het corporate staforgaan Finance & Control en rapporteer je rechtstreeks aan de Business Controller van jouw thema. Als Controller ben je onder meer verantwoordelijk voor:de beoordeling en ingangscontrole op juistheid en volledigheid van projecten calculaties, (getekende) offertes, voorstellen etc.;je signaleert potentiële risico's in projecten en communiceert deze vervolgens met de Business Controller;je bent verantwoordelijk voor het up-to-date zijn van het projectbeheersysteem voor de projecten waar je voor opgesteld staat;je ondersteunt het management van thema's in het besturen en bijsturen van de organisatie op met name financieel gebied, onder andere door deelname aan Business Line MT's en andere overlegvormen en monitoring van realisatie versus jaarplan van de Business Line. Om de rol van Controller goed uit te kunnen oefenen verwachten wij dat je voldoet aan onderstaand profiel:WO (controllersopleiding of bedrijfseconomisch) of vergelijkbare opleiding, liefst HOFAM;aantoonbaar succesvolle administratieve vaardigheden bij voorkeur op projectcontrolling gebied;in staat om met wisselende werkdruk om te gaan;lflexibel en bereid tot rouleren en in beperkte mate te reizen;in staat om subsidievoorwaarden en financiële instructies te doorgronden;uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie vaardigheden in zowel Nederlands als Engels;ervaring met SAP ECC6.0 en specifiek de PS en FICO module is een pre;owoonachtig op de lijn Utrecht/Zeist-Delft/Leiden. De manier waarop je met behulp van je competenties deze functie invult is cruciaal. Je bent in staat om vanuit een onafhankelijke positie op een prettige manier overtuigend te zijn. Je durft tegengas te geven, je verdient daarmee respect en komt daarmee "aan tafel". Je bent organisatiesensitief, klant-, resultaat- en kwaliteitsgericht en je weet hoofd en bijzaken goed te onderscheiden. Je bent ondernemend en pro-actief ingesteld. Solliciteren? Reageer dan vóór 31 maart via onze website. In week 14 maken wij een selectie van kandidaten die wij uit willen nodigen voor een kennismakingsgesprek. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 9, donderdag 10, dinsdag 15 en/of woensdag 16 april 2014. En de tweede gespreksronde (meerdere gesprekken) vindt plaats op vrijdag 25 april 2014. TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Met zo'n 3500 medewerkers werken we voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het mkb, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan nieuwe kennis, betere producten, heldere adviezen over beleid en processen. Bij alles wat we doen, draait het om impact. Onze product- en procesinnovaties en onze adviezen hebben pas écht zin als de opdrachtgever daarmee zijn concurrentiepositie kan verbeteren. Als de overheid daarmee haar beleid doelmatiger kan inrichten. En als het mensen en organisaties daadwerkelijk verder helpt. Werken met plezier betekent voor iedereen iets anders. TNO wil invulling geven aan jouw balans tussen werk en privé. Jij wilt werken aan je carrière en tegelijkertijd een leuk sociaal leven leiden. Daarom bieden wij bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden à-la-carte, waarbij je gedurende het kalenderjaar diverse arbeidsvoorwaarden tegen elkaar kunt uitruilen. Flexibele werktijden en verschillende verlofregelingen geven je ook veel keuzevrijheid, zo kun je zelf een pakket creëren dat optimaal aansluit bij jouw situatie. Vanzelfsprekend werk je voor een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. TNO is dé innovatie- en kennisorganisatie bij uitstek. Dat betekent dat we ook veel waarde hechten aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Er zijn vele mogelijkheden om met je eigen ontwikkeling aan de slag te gaan: congressen, opleidingen, workshops, coaching, intervisie, mentoring en functiewisseling. Je hebt veel inbreng in de snelheid en richting van jouw eigen ontwikkeling. Evert Moll, telefoonnummer 06-53344158. Kitty Hage, Recruiter, telefoonnummer 088 - 86 66551

Vast contract, bepaalde tijd uur per week

Vereisten


  •  

Vacatureinformatie

  • Onderwijs/onderzoek  
  • 03-03-2014 
  • Full time baan  
  • in overleg, afhankelijk van kennis en ervaring 

Online solliciteren

Klik hier om te solliciteren

Inloggen Kandidaat