Interne Controle Specialist (10727)

Nieuwe zoekopdracht? | Online solliciteren?

Bedrijfsinformatie

  • FunktieMediair 
  • Rotterdam 

Omschrijving

Sint Franciscus Gasthuis (SFG) is een topklinisch ziekenhuis met een rijke historie in Rotterdam en biedt zorg verdeeld over een breed palet van specialismen. De ruim 150 medisch specialisten en 2.300 medewerkers streven er gezamenlijk naar om, met hoogwaardig kwalitatieve zorg en een servicegerichte houding, in te spelen op de behoefte van de pati?t. Het belang van de pati?t staat hierbij centraal. De slogan die uitgedragen wordt door het SFG is dan ook 'Uw zorg, onze passie'.Het SFG besteedt veel aandacht aan de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio en is vanaf 14 november 2012 bestuurlijk gefuseerd met het Vlietland ziekenhuis. Er blijven twee volwaardige ziekenhuizen bestaan met één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht. Meer informatie over de organisatie vindt u op www.sfg.nl Na de bestuurlijke fusie is er overgegaan tot nauwe samenwerking van de financiële clusters van het SFG en Vlietland. De directeur F&C stuurt de managers van elk cluster aan: Financiën & Beheer (Vlietland) en EAD (SFG). De interne controle specialist maakt deel uit van het cluster EAD en ontvangt hiërarchisch leiding van de afdelingsmanager DBC Bureau. Vakinhoudelijk over de uitkomsten van de interne controle in het kader van de opbrengstbepaling rapporteert de adviseur rechtstreeks aan Raad van Bestuur, uiteraard na overleg met de managers van het cluster. De interne controle specialist coördineert en adviseert de Administratieve Organisatie en de bijbehorende Interne Controles met als doel te bevorderen dat er een volledigheid van opbrengsten ontstaat. De nadruk van de functie ligt met name op de registratie van zorgactiviteiten én de declaratie en facturatie van de DBC's. Je geeft dus uitvoering aan de verbijzonderde Interne Controle functie opdat beide ziekenhuizen jaarlijks de noodzakelijke goedkeurende opbrengstverklaring van de accountant ontvangen. Dit doe je in nauwe samenwerking met het DBC bureau en je collega adviseur van het Vlietland ziekenhuis: soms voer je de controles zelf uit, soms ben je aanjager en signaleer je enkel.De resultaatgebieden voor de interne controle specialist zijn: Uitvoeren van interne controles op registratie van zorgactiviteiten en facturatie van DBC's op een wijze dat er voldaan wordt aan de externe wet- en regelgeving. Belangrijke focus hierin is het opstellen, onderhouden en periodiek reviewen van het intern controleplan op basis van wettelijke richtlijnen en op basis van input van de extern accountant. Ook zijn hierin het reviewen en/ of uitvoeren van de gegevens gerichte controles (cijferbeoordelingen, totaal verbandcontroles, dossiercontroles) essentieel. Verantwoording afleggen omtrent de resultaten van controles, inclusief het rapporteren bij verdenking van fraude. Initi?en en uitvoeren van overige interne audits gericht op het vaststellen van de volledigheid van inkomsten van beide ziekenhuizen. Uitbrengen van onderbouwde adviezen aan de manager F&C gericht op het bereiken van verbeteringen in de administratieve procedures, registratie, facturatie en controle welke activiteiten tezamen leiden tot de juiste bepaling van de inkomsten. Ook het (on)gevraagd adviseren over de inrichting van het administratieve proces, de DBC's, de controles naar de lijnverantwoordelijken is een belangrijk aandachtspunt. Je bent een gedreven, kundige adviseur met HBO werk- en denkniveau op bedrijfseconomisch, financieel gebied, bij voorkeur accountancy. Je hebt ervaring opgedaan bij een complexe zorg organisatie en kent de DBC methodiek door en door. Actuele wet- en regelgeving is je bekend en je beschikt over voldoende kennis en vaardigheden met ICT en verwerking van geautomatiseerde gegevens in voornamelijk spread sheets/ datawarehouses.Je hebt een scherp oog voor rechtmatigheid van de registratie van zorgproducten op basis van de wettelijke richtlijnen en bent in staat om dit op een accurate, adviesvaardige wijze te signaleren, controleren en registeren. Je beleeft er plezier aan om alle ontwikkelingen van wet- en regelgeving bij te houden en kunt deze ontwikkelingen soepel en pro actief vertalen naar de interne stakeholders. Je werkt zelfstandig zonder de verbinding en samenwerking te verliezen met de organisatie. Stevige sparringpartner en gesprekspartner voor Raad van Bestuur, accountants en medisch specialisten. Je schakelt gemakkelijk tussen de verschillende niveaus. Goed ontwikkelde communicatieve en adviesvaardigheden, kritisch, onafhankelijkheid, zelfstandig, doorzetter, flexibel en zeer sterk in analyseren en controleren. Het betreft een brede controle functie voor 32- 36 uur per week, met ruimte om een bijdrage te leveren aan de ambities van het ziekenhuis. Inschaling conform cao ziekenhuizen FWG 60, afhankelijk van opleiding en ervaring. Bij aanvang een jaarcontract, met zicht op verlenging. Standplaats is Rotterdam.Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.Reactie: Voor meer informatie en uw reactie ga naar www.funktiemediair.nl, vacaturecode 10727.Graag zo spoedig mogelijk. reageren.

Vast contract, onbepaalde tijd uur per week

Vereisten


  •  

Vacatureinformatie

  • Medisch/zorg/ontspanning  
  • 07-03-2014 
  • Full time baan  
  • in overleg, afhankelijk van kennis en ervaring 

Online solliciteren

Klik hier om te solliciteren

Inloggen Kandidaat