Concerncontroller

Nieuwe zoekopdracht? | Online solliciteren?

Bedrijfsinformatie

  • Summa College 
  • Eindhoven 

Omschrijving

Aardoom en de Jong werving en selectie werft voor het Summa College eenEindhoven Concern Control Doel voor de inzet van concern control is het, specifiek gelet op de vereiste verantwoording aan toezichthouders en overige stakeholders, optimaal in staat stellen van bestuur en management om de vooraf vastgestelde beleids- en verbeterdoelstellingen te realiseren. De concern controller stelt met behulp van de toegewezen medewerkers control de overkoepelende verantwoordingsrapportages op ten behoeve van toezichthouders en overheid. Functie-inhoud: • Opereren als ‘het financiële geweten van de organisatie’ richting College van Bestuur en clusterdirecteuren • Rapporteren aan het College van Bestuur • Bewaken en toetsen van de voortgang en uitvoering van de organisatiedoelen • Eindverantwoordelijk voor de overkoepelende Planning & Control-cyclus • Daadkrachtig sturen op (financiële) kengetallen en het behalen van afgesproken targets • Aansturen en coachen van de medewerkers control (12 fte) op resultaten en performance • Ontwikkelen en inrichten van risicomanagement en bestuurlijke informatievoorziening • Inrichten van en zorgdragen voor verantwoordingsrapportages ten behoeve van externe stakeholders Vakinhoudelijke competenties: • Afgeronde bedrijfseconomische studie, bij voorkeur aangevuld met RC • Aantoonbare affiniteit met en kennis van de ontwikkelingen binnen het onderwijs • Leidinggevende ervaring als concern controller of manager planning & control • Kennis van- en ervaring met risicomanagement • Gedegen kennis van planning en control en governance vraagstukken Gedragscompetenties: • Goed in staat tot samenwerken, netwerken en verbinden • Beschikt over de vaardigheden om concern control binnen de gehele organisatie stevig en herkenbaar te positioneren • Weet collega’s te inspireren en optimaal te laten renderen • Is nadrukkelijk klant- en resultaatgericht • Is nadrukkelijk politiek sensitief en is in staat zich voort te bewegen in een grote complexe organisatie • Beschikt over uitstekende adviesvaardigheden op directie- en bestuursniveau Arbeidsvoorwaarden Het Summa College biedt een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket conform CAO Beroepsonderwijs. Procedure en solliciteren: Bij de werving en selectie laat het Summa College zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Je kunt direct online solliciteren, door op de 'Solliciteer nu' button te klikken. Na sollicitatie wordt de ter zake vastgestelde procedure gevolgd. Volledigheidshalve; een integriteitscheck en VOG maken nadrukkelijk onderdeel uit van deze procedure. Contactpersonen: - drs. Maarten Aardoom, telefoon: 06-55717739 - drs. Philippe de Jong, telefoon: 06-47242447 Algemeen Brainport regio Eindhoven is een van de meest dynamische en succesvolle regio’s van Nederland en heeft grote ambities. De vakmensen die onze opdrachtgever, het Summa College, opleidt zijn onmisbaar om die ambities te verwezenlijken. Het streven naar hun succes is de drijfveer voor al het handelen. Het Summa College bestaat uit 22 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. Deze branchegerichte scholen verzorgen meer dan 250 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus. Voor het Summa College zijn wij op zoek naar een concern controller die in een sterk veranderende organisatie én sector een voortrekkersrol inneemt. Organisatie De directeuren van de (onderwijs)clusters vormen samen met het College van Bestuur het ‘besturingshart’ van de instelling. De directeuren van de clusters zijn integraal verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering en resultaten van hun onderwijscluster. De Directeuren van de Diensten hebben een onderwijsondersteunende rol en zijn verantwoordelijk voor het toegewezen deel van de bedrijfsvoering. De onderwijsclusters en diensten zijn door het College van Bestuur primaire resultaatverantwoordelijkheden toebedeeld op onderdelen van het onderwijs c.q. de bedrijfsvoering. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Trefwoorden: Register controller, Finance, Riskmanagement.

Vast contract, bepaalde tijd, Vast contract, onbepaalde tijd uur per week

Vereisten


  •  

Vacatureinformatie

  • Onderwijs/onderzoek  
  • 18-03-2014 
  • Full time baan  
  • in overleg, afhankelijk van kennis en ervaring 

Online solliciteren

Klik hier om te solliciteren

Inloggen Kandidaat