Arbeidscontract

Nadat u bent aangenomen voor een bepaalde functie binnen een bedrijf is het tijd om het arbeidscontract op te stellen en te tekenen. De meeste grote bedrijven hebben een standaard arbeidscontract klaarliggen die u direct kunt tekenen. Alle bedrijven zijn verplicht zich te houden aan de CAO van de bedrijfstak, hiervan moet dan ook een duidelijke vermelding zijn in het arbeidscontract. In de CAO staan de verplichtingen en rechten van zowel de werknemers als de werkgevers van een bepaalde bedrijfstak. Het is dus ook afhankelijk van de bedrijfstak waarin u actief bent, van welke CAO u onderdeel bent. De CAO wordt regelmatig aangepast, werknemersbonden en werkgeversbonden van bedrijfstakken zijn namelijk constant in onderhandelingen voor de rechten en de plichten van zowel werkgevers als werknemers.

Op het moment dat u bent aangenomen voor een functie, dan is de werkgever verplicht om u een arbeidscontract aan te bieden en u bent vervolgens verplicht om deze te tekenen als u de functie binnen het bedrijf uit wilt gaan voeren, natuurlijk mag u wel eerst opmerkingen aangeven aan uw werkgever. Een arbeidscontract is een schriftelijke afspraak tussen werknemer en werkgever waarin duidelijk de rechten en de plichten van zowel de werkgever als de werknemer vermeld staan. Op het moment dat beiden een handtekening hebben gezet onder het arbeidscontract is deze wettelijk (en dus ook juridisch) geldig. Op het moment dat een van beiden de afspraken, zoals deze in het arbeidscontract vermeldt staan, niet nakomt, dan kan de andere partij hiermee naar de rechter gaan.

Het is zowel als werknemers als werkgever mogelijk om na verloop van tijd het arbeidscontract te verbreken. Als de werkgever het arbeidscontract met een werknemer verbreekt spreken we ook wel van ‘ontslag geven’ en als een werkgever het arbeidscontract met de werkgever verbreekt gespreken we van ‘ontslag nemen’. Natuurlijk is het niet mogelijk om zomaar een arbeidscontract te verbreken, hier zijn dan ook duidelijk regels over gemaakt in de Nederlandse wet. Zo bestaat al enige tijd het ‘ontslagrecht’ waarin staat dat een werkgever niet zonder reden een werkgever kan ontslaan. Een werkgever kan bijvoorbeeld het arbeidscontract met een werknemer verbreken, op het moment dat de werknemer zich dusdanig gedraagt dat deze echt niet meer binnen een bedrijf kan functioneren of bijvoorbeeld wanneer de werkgever failliet gaat. Het ontslaan van een werknemer gaat altijd in overleg van het UWV Werkbedrijf, deze moet dan ook toestemming geven om een werknemer te ontslaan. Als een werkgever de werknemer zonder overleg met het UWV ontslaat, kan de werkgevers via de rechter alsnog zijn of haar recht halen.

Een arbeidscontract heeft meestal een bepaalde looptijd, meestal is dit één jaar. Een werkgever mag driemaal een tijdelijk arbeidscontract aanbieden aan een werknemer, daarna is deze verplicht de werknemer een vast contract aan te bieden (dus zonder aflooptijd) of de werknemer te ontslaan. De meeste parttimerwerkers krijgen maar driemaal een contract en worden daarna ontslagen, bij een vast contract heeft een werknemer namelijk veel meer rechten waardoor deze ook een stuk duurder wordt voor de werkgever. Daarnaast is het voor een werkgever ook een stuk moeilijk om een werknemer met een vast arbeidscontract te ontslaan, bij een tijdelijk arbeidscontract gaat dit namelijk een stuk makkelijker.

Inloggen Kandidaat